Prop. 2018/19:72 Vissa betaltjänstfrågor
   
 
Titel:Prop. 2018/19:72 Vissa betaltjänstfrågor
Utgivningsår:2019
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i lagen om betaltjänster med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner fullt ut genomförts i svensk rätt.

Förslagen innebär bl.a. att det i lagen om betaltjänster ska förtydligas att

- informationen om tjänster och avgifter ska utformas på ett visst sätt,
- en betaltjänstleverantör ska informera konsumenten om rutinerna vid byte av betalkonto, och
- den betaltjänstleverantör som en konsument har ett betalkonto hos inte får ta ut någon avgift för information om betalningstransaktioner vid byte av betalkonto.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB