Prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
   
 
Titel:Prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
Utgivningsår:2019
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:111
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen är genomfört i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse påtalat brister i genomförandet. För att komma till rätta med dessa brister lämnas i propositionen förslag på ändringar i den lagen.

I propositionen föreslås bland annat att ett tillsynssystem ska införas med möjlighet för tillsynsmyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB