Regeringens skrivelse 2018/19:109 Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:109 Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades
Utgivningsår:2019
Omfång:79 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819109
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2018/19:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse (RiR 2018:35).

Granskningen visar att flera av intentionerna med reformen av myndigheterna har uppnåtts och att nuvarande myndighetsstruktur på det stora hela fungerar tillfredsställande.
 
  © 2017 Jure AB