Regeringens skrivelse 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
Utgivningsår:2019
Omfång:161 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819104
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2018/19:104
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018.

Skrivelsen omfattar säkerhetsrådets löpande arbete under perioden inklusive de frågor som behandlats. Därtill redogörs för regeringens utgångspunkter för Sveriges medlemskap, samt arbetsformer och initiativ kopplade till medlemskapet.
 
  © 2017 Jure AB