Regeringens skrivelse 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2019
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819114
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2018/19:114
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2018. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
 
  © 2017 Jure AB