Regeringens skrivelse 2018/19:101 Årsredovisning för staten 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:101 Årsredovisning för staten 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:330 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819101
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2018/19:101
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2018. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och utlåning samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU.

Vidare lämnas en sammanställning av Riksrevisionens granskningsrapporter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa.

Slutligen redovisas vilka myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.
 
  © 2017 Jure AB