Regeringens skrivelse 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov
Utgivningsår:2019
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819110
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2018/19:110
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat Statens skolverks och Statens skolinspektions arbete mot otillåten spridning av nationella prov under perioden 2015 till och med augusti 2018.

Med otillåten spridning avses att nationella prov som omfattas av sekretess har hanterats felaktigt och blivit kända i förväg.

Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets arbete med att förebygga och hantera risker med otillåten spridning.
 
  © 2017 Jure AB