Vänbok till Anne Ramberg
   
 
Titel:Vänbok till Anne Ramberg
Utgivningsår:2019
Omfång:431 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237698
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 480 SEK exkl. moms

 

Texterna i denna vänbok tillägnas Anne Ramberg i samband med att hon till följd av pensionering lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Bidragen:
Förbud hellre än eget ansvar? Om lagstiftaren och moralen
Olle Abrahamsson

I tystnadspliktens gränsland – advokatetiska frågeställningar utan säkra svar
Bo Ahlenius

Hilda – ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet
Gudrun Antemar

Undervisning och examination i konstitutionell rätt inom ramen för Advokatexamen
Jan-Mikael Bexhed

Generalsekreteraren och chefen
Maria Billing

2000-talets viktigaste lagförslag för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism
Thomas Bodström

Lagrådet och lagstiftaren – en konstitutionell balansgång
Thomas Bull

Företagsöverlåtelseavtalen och advokatkårens ansvar som normgivare
Axel Calissendorff

The Role of Bar Associations in Promoting the Rule of Law and Defending Human Rights
Hans Corell

Anne Ramberg – rak i ryggen som en fura
Clarence Crafoord

Juridisk fakultet – nu och i framtiden
Mattias Dahlberg

Migration, invandring, flykting, asyl
Anders Danielsson

Kampen för advokatmonopolet
Christer Danielsson

Medierna och rätten – några tankar i tiden
Peter Danowsky

Högsta domstolen och advokatmålen
Lars Edlund & Johnny Herre

The Crisis of our Time – The Rise of Populism
Mark Ellis

Korruption – ett brott utan brottsoffer?
Elisabet Fura

Hur bör domstolar och andra berörda förhålla sig till fel som förekommer i lagstiftningen?
Torkel Gregow

Ett pris med högt värde och god avkastning
Thomas Hammarberg

Anne Ramberg och några domstolsfrågor
Sigurd Heuman

Advokatundersökningar på uppdrag av det allmänna
Johan Hirschfeldt

Esse non videri
Bengt Ivarsson

Något om sekretesskyddet för en advokats elektroniska information
Stefan Lindskog

Övergång mellan byråer – hur skyddas klientens intressen?
Lena Frånstedt Lofalk

Om Ankie – en porträttskiss
Claes Lundblad

Tre nummer av Advokaten
Mats Melin

Ett ovanligt lagstiftningsärende
Johan Munck

Förslag till förändringar i straffprocessrätten – inte utan faror för rättssäkerheten
Tomas Nilsson

Den offentliga representantens roll i disciplinnämnden
Lotty Nordling

Advokatsamfundets röst
Thomas Olsson

Inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten – ett första steg mot en överstatlig straffrättskipning inom EU?
Anders Perklev

Anne Ramberg – Ett ideal för 2000-talets jurist?
Christina Ramberg

Hållbara advokater
Biörn Riese

Rekrytering av ordinarie domare – igen
Thomas Rolén

En sak ska du ha klart för dig. Jag är examinerad advokat. Det är inte du.
Stefan Ruben

Så går det till i disciplinnämnden
Börje Samuelsson

Novus actus interveniens
Mårten Schultz

Pressetiken är oproportionerlig
Ola Sigvardsson

Om att frånträda styrelseuppdrag
Sven Unger

Om att dra en lans – glimtar av en orädd debattör sedd österifrån. Rättsstaten och mänskliga rättigheter samt betydelsen av mentorering
Carita Wallgren-Lindholm

Några reflektioner om utmaningar att bekämpa barnäktenskap i Sverige – vilken roll har juridiken och politiken?
Wiweka Warnling Conradson & Pernilla Leviner

Den mödosamma vägen från PON till MEN
Fredrik Wersäll

Varför advokat? För att det är världens bästa yrke!
Claes Zettermarck

Sydafrika: Framgångsrik frihetskamp med juridiken som vapen
Christian Åhlund

Något om betydelsen av fakta inom juridiken – eller hur vi beskriver verkligheten
Karin Åhman

 
  © 2017 Jure AB