Regeringens skrivelse 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
Utgivningsår:2019
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819135
Serie:Propositioner nr. 2018/19:135
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2018/19:135
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat regeringens och Tillväxtverkets inrättande av regionala exportcentrum. Granskningen har redovisats i rapporten Regionala exportcentrum – en del i Sveriges exportstrategi (RiR 2019:3), se bilagan.

Riksdagen överlämnade granskningsrapporten till regeringen den 29 januari 2019. I denna skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser och rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport.
 
  © 2017 Jure AB