Barnkonventionen
� En kommentar
   
 
Författare:Grahn-Farley Maria
Titel:Barnkonventionen � En kommentar
Utgivningsår:2019
Omfång:264 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144129723
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, ”Barnkonventionen”, svensk lag. Det är första gången som riksdagen har bestämt sig för att inkorporera en av FN:s konventioner för mänskliga rättigheter i svensk rätt. Detta är en utmaning för både domstolar och myndigheter – ingen vet i dag hur man kommer att tolka konventionens artiklar i det enskilda fallet. Barnkonventionen saknar helt domstolspraxis eftersom den till skillnad från Europakonventionen inte har någon domstol. Lagstiftaren har lämnat det till rättstillämparen att avgöra den exakta tolkningen av varje artikel i konventionen.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. I den här boken presenteras en detaljerad rättsdogmatisk analys av varje artikel. Boken är omistlig för den som ska tillämpa Barnkonventionen i svensk rätt under de kommande åren.
 
  © 2017 Jure AB