BRÅ Rapport 2019:5 Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2019:5 Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005-2017
Utgivningsår:2019
Omfång:124 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599124
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:5
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna och de senaste åren har även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott ökat. Brå har fått i uppdrag av regeringen att belysa orsakerna till ökningarna sedan 2005.

Sexualbrott omfattas av ett stort mörkertal och det är en svår uppgift att bedöma i vilken mån förändringar i indikatorerna speglar en faktisk ökning av sexualbrottsligheten. Under den studerade perioden har stor uppmärksamhet riktats mot sexualbrott. Sexualbrottslagstiftningen har omarbetats i flera omgångar och ett flertal upprop mot sexualbrott har fått stort utrymme i den offentliga debatten. En möjlig följd av detta är en förändring i vilka händelser som uppfattas som sexualbrott, och därmed om händelserna anmäls och rapporteras som sexualbrott.Ökningarna kan därmed bero på:

- en faktisk ökning
- en ökad anmälnings- och rapporteringsbenägenhet eller
- en kombination av dessa faktorer.

I rapporten beaktas därför även utvecklingen av sexualbrottsligheten i andra relevanta källor, samt omvärldsfaktorer som kan förväntas medföra en faktisk ökning av sexualbrottsligheten eller påverka vilka händelser som uppfattas som sexualbrott.
 
  © 2017 Jure AB