Prop. 2018/19:141 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
   
 
Titel:Prop. 2018/19:141 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
Utgivningsår:2019
Omfång:223 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:141
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den s.k.
CMR-konventionen.

Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar med anledning av tillträdet till protokollet.

Förslagen innebär att regleringen av internationella transporter av gods på väg anpassas till användning av elektroniska fraktsedlar i stället för fraktsedlar.
 
  © 2017 Jure AB