Kommunal bokförings- och redovisningslag
� Kommentarer och tolkning
   
 
Författare:Eriksson Ola , Haglund Anders , Tagesson Torbjörn
Titel:Kommunal bokförings- och redovisningslag � Kommentarer och tolkning
Utgivningsår:2019
Omfång:185 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144128726
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som ska gälla från och med 2019 och som ersätter tidigare redovisningslag från 1997. Den nya lagen bygger i hög grad på den tidigare lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna som gjorts i lagen är att stora delar av Rådet för kommunal redovisnings normgivning har byggts in i lagen. Strukturen har också förändrats i syfte att, i ännu högre grad, likna motsvarande lagstiftning för privat sektor.

Kommunal bokförings- och redovisningslag ger en samlad och lättillgänglig beskrivning av den nya lagen genom att samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. I kommentarerna görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Boken är ett hjälpmedel i det praktiska redovisningsarbetet – en vägledning helt enkelt. I första hand vänder den sig till praktiker, det vill säga redovisare i kommuner, landsting/regioner, kommunalförbund och revisorer. Den vänder sig också till studerande vid universitet och högskolor, där boken utgör ett viktigt bidrag till redovisningsutbildningarna.
 
  © 2017 Jure AB