Lagen om handelsbolag och enkla bolag
� En kommentar
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Lagen om handelsbolag och enkla bolag � En kommentar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:1016 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021834
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 2810 SEK exkl. moms

 

Verket är en djupkommentar till lagen om handelsbolag och enkla bolag och ska fungera som en probleminriktad handbok i det praktiska rättslivet. Det ska utgöra ett arbetsverktyg när t.ex. en domare eller en advokat söker en lösning eller ett argument för en lösning på en viss bolagsrättslig fråga.

Den naturliga utgångspunkten är då att börja med lagtexten. Ger denna ingen eller endast begränsad ledning, ska kommentaren kunna konsulteras.

Tredje upplagan av Lagen om handelsbolag och enkla bolag innefattar nya rättsfall och ny litteratur. Gjorda erfarenheter och diskussioner har föranlett tillägg och nyanseringar, en grundlig översyn har också skett.

 
  © 2017 Jure AB