Bevisfrågor i förvaltningsprocessen
� En översikt
   
 
Författare:Lindkvist Gustav
Titel:Bevisfrågor i förvaltningsprocessen � En översikt
Utgivningsår:2019
Omfång:146 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019121
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 445 SEK exkl. moms

 

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen – en översikt behandlar på ett föredömligt lättfattligt och praktiskt användbart sätt reglerna för utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen.
Exempel på frågor som behandlas är:
• När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?
• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?
• Vilket beviskrav gäller i några vanliga måltyper såsom skatt, migration och socialförsäkring?
• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. ”övervägande skäl”, ”sannolikt” och ”klart framgår”?
• Hur gör man en korrekt bevisprövning?
• Hur värderas enskilda bevis?
• När är beviskravet uppfyllt?
Översiktlig kunskap om dessa frågor är oundgängligt för alla som kommer i kontakt med förvaltningsprocesser. Boken bör därför ligga på varje persons skrivbord som arbetar med förvaltningsprocesser såsom partsombud eller domare. Boken är också lämplig för undervisningsändamål vid lärosäten och domstolar.
 
  © 2017 Jure AB