Prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.
Anmärkning:SOU 1999:139 och SOU 2001:31
Utgivningsår:2002
Omfång:138 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:142
Ämnesord:Marknadsrätt , Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB