Rättssäker utbildning
   
 
Författare:Scheutz Sverker , red.
Titel:Rättssäker utbildning
Utgivningsår:2019
Omfång:232 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370741
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för utbildningsrätt nr. 5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2018 en nationell konferens på temat rättssäker utbildning. Detta är en antologi med bidrag på det temat.

I antologin diskuteras flera utbildningsrättsliga aspekter som på olika sätt berör frågan om vad en rättssäker utbildning är. Analyserna spänner över vida områden såsom brott i skolan, barns och elevers fri- och rättigheter, reglers komplexitet och rättssäkerhet, dokumentationskrav och rättssäkerhet, formell och reell rättssäkerhet samt privaträttsliga reglers betydelse när utbildningens kvalitet brister.

Juridiska fakulteten har inrättat IfU för att inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området.

Med utbildningsrätt menar IfU insikt i och analys av

- alla de regler som styr målen för, innehållet i, organisationen av, styrningen av, tillsynen över och ansvaret för utbildning,

- de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa regler och

- de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i skriftliga regler.

Medverkande författare: Hedvig Bernitz, Susanne Fransson, Torbjörn Ingvarsson, Anders Ivarsson Westerberg, Lotta Lerwall, Lena Marcusson, David Ryffé, Sverker Scheutz, Gustaf Wall.
 
  © 2017 Jure AB