SOU 2019:49 En ny terroristbrottslag.
� Betänkande från Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
   
 
Titel:SOU 2019:49 En ny terroristbrottslag. � Betänkande från Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
Utgivningsår:2019
Omfång:785 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138249826
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:49
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Den föreslagna regleringen bör enligt direktiven samlas i ett regelverk och kunna stå sig över tid.

Utredningen behandlar bl.a:

- våldsbejakande extremism och terrorism

- nordisk och europeisk utblick

- en ny och samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

- hemliga tvångsmedel

Utredare: Maria Kelt
 
  © 2017 Jure AB