Målsägandebiträdet i rättsprocessen
   
 
Författare:Andersson Eva
Titel:Målsägandebiträdet i rättsprocessen
Utgivningsår:2019
Omfång:122 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020936
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 381 SEK exkl. moms

 

Ett målsägandebiträde ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Att vara stöd för offer för exempelvis våldsbrott, sexualbrott och brott mot barn är ett viktigt, men krävande åtagande. Denna handbok beskriver uppdraget utifrån de olika stegen i rättsprocessen och presenterar även gällande lagar och förordningar. Författaren delar dessutom med sig av sina egna erfarenheter och ger handfasta råd om hur man kan ta sig an uppgiften, både ur ett juridiskt och mänskligt perspektiv. Hon förmedlar även sina tankar om hur uppdraget skulle kunna förändras för att bättre tillgodose målsägandenas behov.Boken vänder sig särskilt till nyblivna eller blivande målsägandebiträden, men kan även användas av andra aktörer inom rättsväsendet såsom notarier, domare, poliser och åklagare samt av studenter på juristlinjen.
 
  © 2017 Jure AB