Brå rapport 2019:17 Penningtvättbrott En uppföljning av lagens tillämpning.
� En uppföljning av lagens tillämpning
   
 
Titel:Brå rapport 2019:17 Penningtvättbrott En uppföljning av lagens tillämpning. � En uppföljning av lagens tillämpning
Utgivningsår:2019
Omfång:148 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789188599223
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:17
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

I teorin beskrivs penningtvätt ofta som ett sätt att omvandla pengar från brottslig verksamhet till tillgångar som kan redovisas öppet, men i praktiken handlar det många gånger om att försvåra spårningen av brottsvinster, snarare än att ”tvätta pengar vita”.

I den här rapporten beskrivs hur misstänkta penningtvättsbrott upptäcks, och vilka personer och ärenden det är som misstänks. Därtill tittar vi närmare på vilka ärenden som leder till åtal och vilka faktorer som är avgörande för en fällande dom.


Rapporten visar att det främst är enklare bedrägerier som filtreras fram i rättskedjan, medan organiserad brottslighet och avance­rade penningtvättsupplägg inte leder till dom i samma utsträck­ning. Det framkommer att penningtvättsbrottslagen delvis är svår att tillämpa, och att domslut i viss mån är oförutsägbara.
Penningtvättsbrottslagen infördes 2014, för att bekämpa ekono­misk och organiserad brottslighet och för att öka möjligheterna att säkra och återta egendom som varit föremål för penningtvätt. Brottsförebyggande rådet (Brå) har här undersökt hur lagen til­lämpats under perioden 2015–2017, i en studie som baserats på kriminalstatistik och registeruttag, tingsrättsdomar och intervjuer.
Rapporten riktar sig i första hand till rättsväsendets aktörer.
 
  © 2017 Jure AB