SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften.
� Betänkande från Utredningen om strängare regler om utländska månggiften. (Ju 2018:04)
   
 
Titel:SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften. � Betänkande från Utredningen om strängare regler om utländska månggiften. (Ju 2018:04)
Utgivningsår:2020
Omfång:230 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250167
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:2
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms

 

Det är i Sverige inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Månggifte är dock tillåtet i flera andra länder och förekomsten av månggiften i Sverige har ökat på senare år. Det övergripande uppdraget har varit att undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

Utredningen föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av den som redan är gift inte ska erkännas i Sverige – även om parterna saknade anknytning hit när äktenskapet ingicks. I betänkandet lämnas också andra förslag, bland annat att bättre information om giltigheten av utländska äktenskap här i Sverige ska lämnas till berörda personer.

Särskild utredare: Anne Kuttenkeuler
 
  © 2017 Jure AB