Regeringens skrivelse 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019
Utgivningsår:2020
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920066
Serie:Propositioner nr. 2019/20:66
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2019/20:66
Ämnesord:Internationell rätt , Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB