SOU 2020:7 Brott mot djur
� skärpta straff och ett effektivare sanktionssystem
   
 
Titel:SOU 2020:7 Brott mot djur � skärpta straff och ett effektivare sanktionssystem
Utgivningsår:2020
Omfång:543 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250235
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:7
Ämnesord:Miljörätt , Straffrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Straffet för grovt brott föreslås vara fängelse i minst sex månader och högst fyra år.

Vissa överträdelser av regelverket på djurskyddsområdet – som typiskt sett är mindre allvarliga till sin art – föreslås leda till en sanktionsavgift istället för ett straff, för att på ett mer effektivt sätt upprätthålla djurskyddet.

Den särskilda utredaren föreslår även en mindre utvidgning av ringa brott i djurskyddslagen och ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldigheter att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten eller vidta andra åtgärder.

Möjligheten att meddela djurförbud utvidgas till fall där en person fått företagsbot eller sanktionsavgift, om det är befogat från djurskyddssynpunkt

Särskild utredare: Lars Wallinder
 
  © 2017 Jure AB