Prop. 2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem
   
 
Titel:Prop. 2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem
Utgivningsår:2020
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:83
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Krediträtt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Brottsbekämpande myndigheter, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har redan i dag rätt att begära att finansiella företag lämnar uppgifter om sina kunder vid utredningar om brott, beskattning och indrivning av skulder (myndigheternas frågerätt). Myndigheternas frågerätt utövas på manuell väg genom riktade förfrågningar till de finansiella företagen. Det är viktigt att myndigheterna snabbt kan fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos de finansiella företagen. I syfte att effektivisera myndigheternas tillgång till dessa uppgifter föreslår regeringen att uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för sökning på en teknisk plattform (konto- och värdefackssystem) som tillhandahålls av Skatteverket. Uppgifter om tillgodohavanden och transaktioner på konton omfattas inte av systemet.

De finansiella företagen ska se till att uppgifterna är direkt och omedelbart tillgängliga för sökning i systemet. Konto- och värdefackssystemet ska regleras i en ny lag. Den genomför i svensk rätt motsvarande krav i fjärde penningtvättsdirektivet (artikel 32a).
 
  © 2017 Jure AB