Omedelbart omhändertagande av barn och unga
   
 
Författare:Tryblom Carl-Gustaf , Törnqvist Tomas , Hellström Caroline
Titel:Omedelbart omhändertagande av barn och unga
Utgivningsår:2020
Omfång:157 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116806
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt , Processrätt

Pris: 363 SEK exkl. moms

 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU kan i många fall behöva fattas snabbt och beslutet måste kanske grundas på ett ofullständigt underlag. Eftersom det är en ingripande åtgärd ställs det samtidigt krav på en rättssäker handläggning. Det är delvis motstridiga intressen och det krävs att en handläggare har god kompetens och att socialnämnden har bra rutiner för att allt ska bli rätt.

Denna bok är till hjälp när man ska bedöma om förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande är uppfyllda och hur ett ärende enligt 6 § LVU ska handläggas. Genom omfattande hänvisningar till domstolsavgöranden och JO:s praxis ger boken praktisk vägledning för hanteringen i olika situationer.

Boken riktar sig i första hand till handläggare inom socialtjänsten, jurister i förvaltningsdomstolarna och jurister som arbetar som offentliga biträden i LVU-ärenden.
 
  © 2017 Jure AB