Författningssamling för ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal
   
 
Författare:Sverne Arvill Ebba , Glantz Yvette , Tonneman Lars
Titel:Författningssamling för ordningsvakter och väktare samt annan bevakningspersonal
Utgivningsår:2020
Omfång:398 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116714
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Författningssamlingen innehåller de bestämmelser som styr väktares samt ordnings- och skyddsvakters arbete. Den innehåller även en redogörelse för de viktigaste bestämmelserna för sjöfartsskyddskontrollanter, hamnskyddskontrollanter, luftfartsskyddskontrollanter, naturvårdsvakter, jakttillsynsmän, arrestantvakter och parkeringsvakter. Författningssamlingen innehåller också bestämmelser som rör bevakningsföretag, utbildningsföretag och offentlighet och sekretess samt vissa bestämmelser i brottsbalken.

Ändamålet med författningssamlingen är att samla de bestämmelser som rör de aktuella yrkeskategorierna på ett ställe för att på så sätt underlätta för den som ska tillämpa bestämmelserna eller i övrigt vill veta vilka regler som gäller för de olika verksamheterna. Författningssamlingen är främst sammanställd för att vara ett komplement till boken Ordningsvakter och väktare men kan med fördel också användas separat.

EBBA SVERNE ARVILL är polisdirektör och chef för avdelningen för särskilda utredningar inom Polismyndigheten. Hon har varit byråchef hos Riksåklagaren, rektor för Polishögskolan och länspolismästare.

YVETTE GLANTZ är verksjurist och har arbetat inom Polismyndigheten sedan 2007, främst vid rättsavdelningen. Hon har tidigare arbetat som jurist vid andra myndigheter, i domstol och i Regeringskansliet.

LARS TONNEMAN är polismästare och har under ca 15 år varit chef för den enhet inom Polismyndigheten som ansvarar för föreskrifter och frågor som rör ordningsvakter, väktare och bevakningsföretag m.m.

 
  © 2017 Jure AB