Tjänstepension
� Lagar och regler
   
 
Författare:Dahlgren Magnus , Tiljander Annette , Nilsson Björn
Titel:Tjänstepension � Lagar och regler
Utgivningsår:2020
Omfång:175 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022039
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 512 SEK exkl. moms

 

Tjänstepension är en viktig del i pensionssystemet i Sverige och omfattar nästan alla som har en anställning. Villkoren för tjänstepension regleras oftast genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Boken beskriver de regelverk som gäller för tjänstepensioner, men inte olika tjänstepensionsförmåner. Förutom civilrättsliga och skatterättsliga regler behandlas även vissa näringsrättsliga frågor samt hur olika tjänstepensionslösningar redovisas hos arbetsgivaren.

I Sverige är det vanligaste sättet att trygga tjänstepension i försäkringsföretag. Boken omfattar de lagar och regler som gäller för försäkringsföretag men beskriver också pensionsstiftelser, skuldföring i balansräkning och även den nya företagsformen tjänstepensionsföretag. Nya EU-regelverk som berör tjänstepensioner beskrivs också i boken.

Boken vänder sig i första hand till olika specialister som jobbar med tjänstepensionsfrågor hos arbetsgivare, försäkringsbolag, revisionsbyråer, advokatbyråer eller myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB