Konsumenttjänstlagen
� En kommentar
   
 
Författare:Johansson Svante O.
Titel:Konsumenttjänstlagen � En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:673 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117292
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1663 SEK exkl. moms

 

Detta är en kommentar till konsumenttjänstlagen, i vilken författaren kommenterar lagen utförligt, paragraf för paragraf. Denna andra upplaga utgör en bearbetning och aktualisering av föregående utgåva. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och nämndpraxis, med ny lagstiftning och med hänvisningar till ny litteratur.

 
  © 2017 Jure AB