Verkställighetshinder
� En praktisk handbok
   
 
Författare:Hillert Emilie , Nyström Viktoria
Titel:Verkställighetshinder � En praktisk handbok
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018988
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 585 SEK exkl. moms

 

Att öka kunskapen om hur ansökningar om verkställighetshinder ska formuleras. --För att förhindra en utvisning kan en ansökan om verkställighetshinder lämnas in till Migrationsverket. Antalet ansökningar om verkställighetshinder är enormt högt men möjligheterna till framgång är liten beroende på flera faktorer. En av faktorerna är just dålig kunskap om reglerna kring ansökningar om verkställighetshinder och hur en sådan bör formuleras.
 
  © 2017 Jure AB