John Rawls teori om rättvisa
� En studie i rättsfilosofi
   
 
Författare:Svensson Ola
Titel:John Rawls teori om rättvisa � En studie i rättsfilosofi
Utgivningsår:2020
Omfång:124 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405763
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 181
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

I denna rättsfilosofiska studie uppmärksammar Ola Svensson den amerikanske filosofen John Rawls teori om rättvisa som skälighet. Svensson har i många år undervisat om denna teori på juridiska institutionen i Lund och framställningen bygger på hans föreläsningsanteckningar. Om du anser att det är viktigt att de lagar, om du har reflekterat över om det går att skapa en folkrätt som bygger på skäliga villkor för samverkan mellan folken har du nytta av att ta del av de synpunkter som Rawls har framfört. Teorin om rättvisa som skälighet tillhör redan idag klassikerna på området och det är en utbredd uppfattning att Rawls är en av de främsta politiska filosoferna under 1900-talet. Inte för att alla delar hans uppfattning (vilket många inte gör) utan därför att han har haft förmågan att sätta agendan och komma med ett utförligt svar på den tidlösa frågan om vad rättvisan kräver. I sin studie har Svensson haft ambitionen att presentera de grundläggande dragen av Rawls rättviseteori för en svensk publik.
 
  © 2017 Jure AB