JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2014/15
   
 
Titel:JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2014/15
Anmärkning:Redogörelse 2014/15:JO1
Utgivningsår:2014
Omfång:869 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:1415JO01
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Beslutssamling
Serie:Justitieombudsmännens ämbetsberättelse nr. 2014/2015
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 2013 - den 30 juni 2014 med justitieämbetsmännens övergripande redovisning av sina iakttagelser inom respektive ansvarsområde.

Ärendena redovisas under följande rubriker:

Allmänna domstolar m.m.
Åklagar- och polisväsendena
Kriminalvård
Exekutionsärenden
Försvarsmakten
Förvaltningsdomstolar
Central statsförvaltning m.m.
Taxering och uppbörd samt folkbokföring
Utlänningsärenden
Socialtjänst
Hälso- och sjukvård
Socialförsäkring
Miljö- och hälsoskydd samt djurskydd
Plan- och byggnadsväsendet
Utbildnings- och forskningssektorn
Kommunikationsväsendet
Överförmyndarnämnder och överförmyndare
Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet
Övrigt
 
  © 2017 Jure AB