Dansk Statsret
   
 
Författare:Christensen Jens Peter , Jensen Jørgen Albæk , Jensen Michael Hansen
Titel:Dansk Statsret
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:520 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757442878
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 1006 SEK exkl. moms

 

Dansk Statsret giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er i første række skrevet med det formål at danne grundlag for undervisningen i faget ved det juridiske studium. Det er endvidere sigtet med bogen, at den skal kunne være til nytte for forfatningslivets praktikere i Folketinget, ministerier, forvaltningsmyndigheder og retsliv samt for enhver, der er interesseret i forfatningsretlige og grundlovsmæssige spørgsmål. Bogen udkom første gang i 2012. Denne nye, reviderede 3. udgave er ført ajour med nye domme m.v., og teksten er flere steder gennemskrevet på ny. I tillæg hertil er kapitel 3 om ministre og regering nyskrevet og væsentligt udvidet, ligesom der er føjet et yderligere kapitel 25 til om rigsfællesskabet.

Bogens forfattere har gennem de seneste 30 år beskæftiget sig indgående med forfatningsretlige spørgsmål og har alle skrevet juridisk disputats om forfatningsretlige emner.

Om bogens forfattere:

Jens Peter Christensen født 1956 er højesteretsdommer, dr.jur. Han var forinden i årene 1998-2006 professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Han har kandidateksamen i jura og statskundskab. Lic.jur. i 1990 med bogen »Forfatningsretten og det levende liv« og dr.jur. i 1997 med bogen »Ministeransvar«.

Jørgen Albæk Jensen født 1949 er professor, dr.jur. Han har siden 2010 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Han har kandidateksamen i jura og statskundskab. Lic.jur. i 1989 med bogen »Parlamentarismens statsretlige betydning« og dr.jur. i 2009 med bogen »De politiske partier i retlig belysning«.

Michael Hansen Jensen født 1963 er professor, dr.jur. Han har siden 2006 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Han har kandidateksamen i jura. Ph.d. i 1996 med afhandlingen »Ekspropriationsbegrebet« og dr.jur. i 2006 med bogen »Juridiske personers beskyttelse efter grundlovens § 73«.

Indholdsoversigt
Forord

DEL I. Statsforfatningsretten og styreformen

Kapitel 1. Statsforfatningsretten

Kapitel 2. Styreformen. Demokrati og monarki

DEL II. De forfatningsretlige organer

Kapitel 3. Ministre og regering

Kapitel 4. Folketinget

Kapitel 5. Domstolene

DEL III. De forfatningsretlige funktioner

Kapitel 6. Magtadskillelsen

Kapitel 7. Lovgivningsprocessen

Kapitel 8. Lovgivningskompetence

Kapitel 9. Kundgørelse og ikrafttræden

Kapitel 10. Statens budget og regnskab

Kapitel 11. Udøvende magt og anordningsmyndighed

Kapitel 12. Udenrigsforhold

Kapitel 13. Suverænitetsoverladelse

Kapitel 14. Dømmende magt

DEL IV. Friheds- og menneskerettighederne

Kapitel 15. Friheds- og menneskerettighederne

Kapitel 16. Frihedsberøvelse

Kapitel 17. Boligens og privatlivets beskyttelse

Kapitel 18. Ekspropriation

Kapitel 19. Ytringsfrihed

Kapitel 20. Foreningsfrihed

Kapitel 21. Forsamlingsfrihed

Kapitel 22. Religionsfrihed

Kapitel 23. Erhverv, arbejde, forsørgelse og undervisning

DEL V. Grundlovgivende kompetence

Kapitel 24. Grundlovsændring

DEL VI. Rigsfællesskabet

Kapitel 25. Rigsfællesskabet

Bilag

Domsnavneregister

Domsregister m.v.

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB