Når embedsmænd lovgiver
   
 
Författare:Christensen Jørgen Grønnegård , Jensen Jørgen Albæk , Mortensen Peter Bjerre , Pedersen Helene Helboe
Titel:Når embedsmænd lovgiver
Utgivningsår:2020
Omfång:237 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757448122
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

I de vestlige demokratier er den statslige regulering omfattende. Det gælder også i Danmark. En stor del af reguleringen sker via bekendtgørelser. Nogle er mere vidtgående end mange love og griber stærkt ind over for borgere og virksomheder. Andre er smallere og tekniske udmøntninger af lovbestemmelser. Fælles for dem er, at de ikke er vedtaget af Folketinget, men udformet og sat i kraft af regeringen og dens embedsmænd efter bemyndigelse fra Folketinget. Der er i dagens Danmark mere end fem tusinde gældende bekendtgørelser.

Denne bog er den første store analyse af brugen af bemyndigelseslovgivning. Bogen giver et systematisk overblik over væksten i brugen af bekendtgørelser fra 1990 og frem. Den giver svar på, hvorfor Folketinget i stigende grad sætter sig selv til side og delegerer regelfastsættelsen til regeringen og dens embedsmænd. Bogen indeholder også en dyberegående analyse af, hvordan regering og embedsmænd tager vare på den magt og det ansvar, der følger med bemyndigelserne.

Bogens analyser bygger på et omfattende empirisk grundlag, der inkluderer hundredvis af interne sagsakter på tværs af fire ministerier, et stort antal interview med embedsmænd og politikere samt en betydelig mængde offentligt tilgængelige dokumenter.

Indholdsfortegnelse

Forord
Kapitel 1. Hvem lovgiver i Danmark?
Kapitel 2. Det regulerede samfund
Kapitel 3. Empirisk udgangspunkt: reguleringens udvikling og analysens fokusområder
Kapitel 4. Folkeskoleloven: forligspartiernes fulde opmærksomhed
Kapitel 5. Beskæftigelsesområdet: kontrol og interessevaretagelse
Kapitel 6. Finansiel virksomhed: delegeret regulering
Kapitel 7. Miljøbeskyttelsesloven: Danmarks første rammelov
Kapitel 8. Bemyndigelseslovgivning: et demokratisk problem?
Appendiks
Litteratur
 
  © 2017 Jure AB