Rätt i skolan
� om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan
   
 
Författare:Lokrantz-Bernitz Hedvig
Titel:Rätt i skolan � om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan
Utgivningsår:2020
Omfång:238 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238220
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Rätt i skolan, om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan behandlar olika fri- och rättigheter och värden som är centrala i skolan och som vår svenska skolutbildning bygger på. Med utgångspunkt i den konstitutionella rätten, närmare bestämt vår svenska grundlag, Europakonventionen, EU-rätten och Barnkonventionen, diskuterar boken olika situationer och problem som aktualiseras i skolans dagliga arbete och som elever, lärare, skolledning och skolans huvudman kan behöva ta ställning till i praktiken. Exempel på frågor som diskuteras är hur principen om barnets bästa ska förstås i skolsammanhang, hur långt elevens yttrandefrihet sträcker sig, elevers och lärares möjlighet till religiösa manifestationer i skolan, elevens möjlighet att få dispens från olika obligatoriska moment, rätten att starta och driva fristående skolor, etc. Boken behandlar också aktuella politiska frågor med anknytning till den svenska skolan såsom t.ex. etableringsstopp för fristående konfessionella skolor.

Rätt i skolan, om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan riktar sig till var och en som är intresserad av skolfrågor ur ett rättsligt perspektiv, såväl verksamma inom skolväsendet som den som generellt intresserar sig för rättighets- och värdefrågor i skolan.

Hedvig Lokrantz-Bernitz är universitetslektor i konstitutionell rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB