Lagen om företagsnamn
� En kommentar
   
 
Författare:Adamsson Peter , Kylhammar Anders
Titel:Lagen om företagsnamn � En kommentar
Utgivningsår:2021
Omfång:188 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021087
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

Boken är en ny kommentar till lagen om företagsnamn som trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med ikraftträdandet upphörde 1974 års firmalag att gälla.

Alla företag i Sverige har ett – eller flera – företagsnamn. Företagsnamn är ett viktigt inslag i affärslivet, särskilt eftersom de identifierar vilket företag som andra aktörer har att göra med i olika situationer. Lagen om företagsnamn ger ett immaterialrättsligt skydd för innehavare av företagsnamn, dvs. ensamrätt till företagsnamn som är registrerade eller inarbetade.

Kommentaren belyser reglerna om ensamrätten, registreringsförfarandet, hävning av registrerade företagsnamn, överlåtelse av företagsnamn, bevissäkringsåtgärder samt straffrättsliga och civilrättsliga sanktioner vid intrång i ensamrätten till företagsnamn. Dessutom redogör författarna för samspelet mellan reglerna om företagsnamn och reglerna om varumärken, vilket har mycket stor praktisk betydelse inom känneteckensrätten. I kommentaren behandlas de lagförarbeten som är relevanta för tolkningen av reglerna samt praxis från svenska domstolar och EU-domstolen. En stor del av reglerna i lagen om företagsnamn har sin förebild i EU-rättsliga direktiv, vilket medför att EU-domstolens avgöranden får betydelse vid tolkningen av lagen.
 
  © 2017 Jure AB