Ds 2020:25 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
   
 
Titel:Ds 2020:25 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Utgivningsår:2020
Omfång:64 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251157
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:25
Ämnesord:Offentlig rätt , Immaterialrätt , Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program genom att förenkla inhämtandet av tillstånd från rättsinnehavarna. I Ds:n övervägs och föreslås författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt. Det införs en ny ursprungslandsprincip för radio- och tv-företags tillgängliggörande av vissa program i s.k. playtjänster. Bestämmelsen innebär att radio- och tv-företag endast behöver klarera de rättigheter som krävs för att tillgängliggöra program i sådana tjänster i det land där företaget huvudsakligen är etablerat. Förslaget gäller dels tv-program som är nyhets- eller aktualitetsprogram eller egna produktioner som är helt finansierade av tv-företaget, med undantag för idrottsevenemang, dels alla typer av radioprogram. Det föreslås vidare att avtalslicensen för vidaresändning av radio och tv i vissa avseenden anpassas till direktivet. Det införs också en ny bestämmelse om att radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom EES och den som vill vidaresända sådana sändningar genom annan teknik än kabel ska förhandla om licensiering av rättigheter till vidaresändningen i enlighet med god affärssed. Det föreslås också bli möjligt att få en medlare utsedd även i samband med avtalsförhandlingar som gäller sådan vidaresändning.
 
  © 2017 Jure AB