Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten
� En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
   
 
Författare:Törnqvist Tomas
Titel:Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten � En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:163 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117063
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 470 SEK exkl. moms

 

De familjerättsliga frågorna inom socialtjänsten brukar allmänt sammanfattas som faderskap, föräldraskap, adoption samt vårdnad, boende och umgänge. De flesta bestämmelserna utgår från föräldrabalken och socialtjänstlagen, men även flera andra lagar och förordningar ger socialnämnden uppgifter och uppdrag. Tillsammans handlar det om över femtio bestämmelser.

Förra upplagan av Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten utkom 2014. Mycket har hänt inom området sedan dess och boken har därför genomgått en nödvändig uppdatering.

Boken vänder sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialnämndens uppgifter, uppdrag och handläggning. Den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras. Målgruppen är socionomer, jurister och andra yrkesgrupper som samverkar med socialtjänsten i familjerättsliga frågor, men även föräldrar kan få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete.
 
  © 2017 Jure AB