Prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
   
 
Titel:Prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Utgivningsår:2021
Omfång:158 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:82
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen några ändringar i regleringen för tjänstepensionsföretag, för pensionsstiftelser och för utländska tjänstepensionsinstitut som driver verksamhet i Sverige. Förslagen innebär i huvudsak följande.

•Investeringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) underlättas för tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser. Infrastrukturinvesteringar som uppfyller grundläggande krav på miljömässig hållbarhet stimuleras för tjänstepensionsföretag.

•Avtalsfrihet införs för information som ska lämnas om kollektivavtalsgrundad tjänstepension.

•Försäkringar som egenföretagare tecknar för egen räkning hos tjänstepensionsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut ska räknas som tjänstepensionsförsäkringar. Även försäkringar som tecknas för vissa andra personer ska räknas som tjänstepensionsförsäkringar.

•För försäkringsklassen tilläggsförsäkringar i lagen om tjänstepensionsföretag görs vissa justeringar när det gäller kapitalbas och kapitalkrav.

Förslagen syftar i huvudsak till att tillgodose de fyra tillkännagivanden som riksdagen lämnade till regeringen i samband med sin behandling av regeringens förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021 med en övergångsbestämmelse för investeringar som ett företag har gjort före ikraftträdandet.
 
  © 2017 Jure AB