Regeringens skrivelse 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar
Utgivningsår:2021
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021086
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2020/21:86
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Drift och underhåll av järnvägar – omfattande kostnadsavvikelser (RiR 2020:17). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB