Knivlagen
� Bakgrund och tillämpning
   
 
Författare:Dahlgren Niklas
Titel:Knivlagen � Bakgrund och tillämpning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:152 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024736
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 341 SEK exkl. moms

 

Kniv har varit den dominerande våldsmetoden vid dödligt våld i Sverige sedan 1970-talet. Varje år anmäls över 10 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel. Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt. Knivlagen. Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor, såsom:

- vilka föremål och platser som omfattas av förbudet

- vad som avses med ett innehav

- när ett innehav kan anses befogat.

Det lämnas också en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.

I denna andra upplaga har samtliga avsnitt i boken omarbetats och uppdaterats. Författningsändringar och nya rättsfall har också beaktats.

Knivlagen. Bakgrund och tillämpning riktar sig framför allt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Boken är särskilt lämplig att användas som kurslitteratur på polisutbildningen. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll.
 
  © 2017 Jure AB