Skadeståndslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Strömbäck Erland
Titel:Skadeståndslagen � En kommentar
Anmärkning:
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:550 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024620
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur.

Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat bestämmelsen i 5 kap. 8 §.

Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2021 har bara undantagsvis kunnat beaktas.
 
  © 2017 Jure AB