Fostrar skolan goda medborgare?
� Ett mångvetenskapligt perspektiv på eleven, skolan och samhället
   
 
Författare:Agell Anders
Titel:Fostrar skolan goda medborgare? � Ett mångvetenskapligt perspektiv på eleven, skolan och samhället
Utgivningsår:2001
Omfång:256 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582163
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 35
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller åtta uppsatser som ur olika angreppsvinklar och med en bred uppläggning - som går utöver vad som brukar förekomma i skoldebatten - ger kunskaper samt väcker eftertanke och diskussion.

Förhållandena i den svenska skolan väcker heta diskussioner liksom frågan om skolan är i kris. Alltfler elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i ett eller flera av kärnämnena. En växande grupp elever lämnar likaledes gymnasieskolan utan att slutföra skolgången. Bland gymnasieeleverna finns det också ganska många som inte uppnår godkända betyg i kärnämnena. Samtidigt rapporteras om mobbning och om en del elevers dåliga uppförande av annat slag: okvädinsord mot kamrater och lärare, skolk och oordning. Elever slås ut ur skolsystemet för att de inte klarar studiemålen eller på grund av andra missförhållanden i skolmiljön. En del av lärarna går i pension i förtid eller byter yrke.

Från politiskt ansvarigt håll brukar det sägas att skolan ändå i stort sett är bra som den är. Ett erkännande av att förhållandena inger bekymmer gäller emellertid lärarutbildningen. Denna skall i framtiden inriktas på att alla lärare skall få ökad förmåga att hantera de problem som gäller arbetsformerna i skolan, inte ämnesinnehållet. Därmed är emellertid inget sagt om vad som är orsak till och vad som är symtom på skolans problem.

Uppsatserna i boken utgör en bearbetning av anföranden vid seminariet ”Fostrar skolan goda medborgare?” som ordnades av Stiftelsen Rättsfonden i november 2000. Föreläsarna var åtta vetenskapsmän som representerade ämnena filosofi, sociologi, empirisk livsåskådningsforskning, pedagogik, socialpsykologi samt barn- och ungdomspsykiatri. I bokens avslutande del ges en sammanfattning av den diskussion som följde på föredragen.

Författarpresentation:
- Anders Agell, prof.em. i civilrätt vid Uppsala universitet
- Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet
- Roger Fjellström, lektor i praktisk filosofi vid Umeå universitet
- Sverker Lindblad, professor i pedagogik vid Uppsala universitet
- Lisbeth Lundahl, docent i pedagogik vid Umeå universitet
- Gunilla Olsson, med.dr., överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala
- Anne-Sofie Rosén, docent i psykologi och forskare vid Stockholms universitet
- Fritjof Sahlström, fil.dr., forskarassistent i pedagogik vid Uppsala universitet
- Kerstin Vinterhed, socionom, fil.dr., docent i socialt arbete, medarbetare i DN
- Hans L. Zetterberg, partner i ValueScope AB, tidigare bl.a. chefredaktör för SvD
 
  © 2017 Jure AB