Nedsatt beslutsförmåga (NY TITEL)
� rätt, riktlinjer och praktik
   
 
Författare:Giertz Lottie , Mattsson Titti , Thelin Angelika
Titel:Nedsatt beslutsförmåga (NY TITEL) � rätt, riktlinjer och praktik
Anmärkning:Utkommer preliminärt i augusti 2021.
Utgivningsår:2021
Omfång:200 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144141541
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms

 

Nedsatt beslutsförmåga på grund av kognitiv funktionsnedsättning är något som kan drabba alla och envar som följd av en skada eller sjukdom. I den här boken behandlas begreppet nedsatt beslutsförmåga, relevant lagstiftning samt riktlinjer inom området.

Boken belyser de utmaningar som lagstiftningens intentioner om individens självbestämmande, integritet och delaktighet innebär när du möter en person med nedsatt beslutsförmåga. Den ger inga slutgiltiga svar på hur dessa dilemman ska lösas, utan erbjuder kunskap för att kunna reflektera kring frågor som rör hur det är möjligt att nå bästa möjliga lösning i varje enskild situation. Flera exempel från praktiken visar på utmaningar och möjligheter när det gäller att stödja beslutsförmågan. Dessutom ingår ett arbetsmaterial som kan inspirera till reflekterande samtal.

Nedsatt beslutsförmåga – rätt, riktlinjer och praktik vänder sig till studerande på utbildningar som i någon del behandlar mötet med personer med nedsatt beslutsförmåga. Den kan även vara till nytta för exempelvis anhöriga och yrkesverksamma inom socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård och därtill även gode män, förvaltare, överförmyndare, jurister och lärare.
 
  © 2017 Jure AB