Rättsvetenskap för uppsatsförfattare
� Ämne, material, metod och argumentation
   
 
Författare:Sandgren Claes
Titel:Rättsvetenskap för uppsatsförfattare � Ämne, material, metod och argumentation
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:137 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024637
Ämnesord:Allmän rättslära , Straffrätt , Processrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på ämnen som behandlas är följande:
· Vad är rättsvetenskap?· Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?· Vad är ett uppsats-PM?· För vem skriver du: experter, allmänheten eller annan?· Vad gör du om du kör fast?· Vad är en bra disposition?· Hur finner du och formulerar ett bra ämne?· Hur söker du mest effektivt ett relevant material?· Hur kan du utnyttja ditt material?· Vad är skillnaden mellan rättskälleläran, juridisk metod och rättsvetenskaplig metod?· Vilka rättsvetenskapliga metoder kan du använda?· Bör du göra intervjuer eller använda annat empiriskt material?· Vad bör stå i metodkapitlet?· Vad är en rationell argumentation?· Vad är en rättslig teori och bör du ha en sådan?· Får dina värderingar spela en roll?· Vad innebär kravet på ett kritiskt förhållningssätt?· Får en uppsats vara deskriptiv?· När bör du ha en hänvisning? Vad är god hänvisningssed?· Språkbehandlingen· Hur bör relationen till handledaren organiseras? · Vad kan du begära av handledaren?· Vad är plagiat och annat fusk?· Vad är en bra uppsats?· Examinationen; seminariet· Bedömningen av uppsatsen; betygssättning
Boken innehåller också en annoterad förteckning över ca 80 titlar om rättsvetenskap m.m., en bilaga med språktips samt ett detaljerat sakregister.
 
  © 2017 Jure AB