Lagen om en europeisk utredningsorder
� En kommentar
   
 
Författare:Wallentheim Ulf , Zetterstedt Joakim
Titel:Lagen om en europeisk utredningsorder � En kommentar
Utgivningsår:2021
Omfång:326 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020424
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt , EU-rätt

Pris: 973 SEK exkl. moms

 

De internationella inslagen i den svenska straffrätten blir allt fler, både i det praktiska rättslivet och på lagstiftningsområdet. Detta är i princip ett nytt rättsområde, än så länge knappt behandlad i doktrinen. Det finns behov av vägledande litteratur för praktiker på området. En kommentar på den nya Lagen om en europeisk utredningsorder.
 
  © 2017 Jure AB