Återkrav inom socialförsäkringsområdet
   
 
Författare:Rönström Emma
Titel:Återkrav inom socialförsäkringsområdet
Utgivningsår:2021
Omfång:319 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117308
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

En handbok för handläggare vid berörda myndigheter som arbetar med återkrav av socialförsäkringsersättningar.
 
  © 2017 Jure AB