Återkrav inom socialförsäkringsområdet (NY TITEL)
   
 
Författare:Rönström Emma
Titel:Återkrav inom socialförsäkringsområdet (NY TITEL)
Anmärkning:Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i september 2021.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117308
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms

 

En handbok för handläggare vid berörda myndigheter som arbetar med återkrav av socialförsäkringsersättningar.
 
  © 2017 Jure AB