BRÅ rapport 2021:6 Finansiering av terrorism
� En studie av motåtgärder
   
 
Titel:BRÅ rapport 2021:6 Finansiering av terrorism � En studie av motåtgärder
Utgivningsår:2021
Omfång:112 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599490
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2021:6
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 212 SEK exkl. moms

 

Begreppet terrorfinansiering kan föra tankarna till konfliktdrabbade länder långt borta, men i själva verket planeras, finansieras och genomförs terrordåd även i Sverige och andra europeiska länder. Dessutom samlas pengar ihop i Sverige, för att skickas till terroristorganisationer utomlands. Ändå finns det till dags dato få svenska domar avseende finansiering av terrorism. Rapporten beskriver hur arbetet mot finansiering av terrorism går till i Sverige. Vi börjar hos så kallade verksamhetsutövare (företag inom bank- och försäkringsbranschen samt kredit- och betaltjänster) som rapporterar misstänkta transaktioner, fortsätter med brottsutredningar enligt finansieringslagen och analyserar andra möjliga åtgärder, oftast olika slags administrativa åtgärder som vidtas av förvaltningsmyndigheter.


Studien bygger huvudsakligen på intervjuer med 70 personer från:

- myndigheter,
- kommuner,
- verksamhetsutövare och
- civilsamhället, samt
- på en genomgång av 200 ärenden som bedömts ha koppling till finansiering av våldsbejakande extremism.
 
  © 2017 Jure AB