Förvaltningsrättslig tidskrift 3 2021
� Förvaltningslagen 50 År Temanummer
   
 
Titel:Förvaltningsrättslig tidskrift 3 2021 � Förvaltningslagen 50 År Temanummer
Utgivningsår:2021
Omfång:219 sid.
Förlag:Eddy
ISBN:9789188929501
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt , EU-rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I detta temanummer av Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) presenteras bidrag utifrån temat FPL 50 år – Förvaltningsprocessen igår, idag och imorgon.

Bidragen bygger på anföranden som presenterades vid en konferens med samma titel, som hölls den 3 mars 2021, med FT och Juridicum, Stockholms universitet som arrangörer.


INNEHÅLL:

FÖRORD
Ulrik von Essen, Jane Reichel, Michaela Ribbing, Henrik Wenander

Reflektioner över förvaltningsprocessens och förvaltningsdomstolarnas utveckling från 1971 till 2021
Rune Lavin

Är sammansättningsreglerna för förvaltningsdomstol i första instans ändamålsenliga i ett processrättsligt perspektiv?
Jesper Blomberg

Kompetensfördelningen mellan allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol
Ulrik von Essen

Samordning av de extraordinära rättsmedlen
Svante O. Johansson

Europeiseringen av förvaltningsprocessen
Henrik Hedberg

Rätt prövning vid rättsprövningen? Om europarättens inverkan på frågan om rätten till domstolsprövning i svensk rätt – särskilt om rättsprövning
Thomas Bull

Förvaltningsprocessens karaktärsdrag och rättegångsbalkens betydelse för förvaltningsprocessen
Michaela Ribbing

Rättegångskostnaderna och den rättvisa rättegången – fyller RF tomrummet i FPL?
Sebastian Wejedal

Domstolsprövningens inriktning vid prövning av förvaltningsbesvär
Torvald Larsson

Utebliven överprövning av myndighetsbeslut
Thomas Norling

Perspektiv på framtidens förvaltningsprocess
Agnes Hellner
 
  © 2017 Jure AB