Offentlig rätt
   
 
Författare:Zetterström Stefan , Lind Anna-Sara
Titel:Offentlig rätt
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:374 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147140879
Serie:Offentlig rätt
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 617 SEK exkl. moms

 

Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna fjärde upplaga (2021) har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bl.a. har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.


Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och anpassad till socionomprogrammet och övriga professionsutbildningars kunskapsbehov.

Upplaga 4 av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

- Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt.

- EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel.

- Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess.

- Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen.

- Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen.

- Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker.


Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.
 
  © 2017 Jure AB