Hälso- och sjukvårdsrätt
   
 
Författare:Rönnberg Lena
Titel:Hälso- och sjukvårdsrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:400 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144134185
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala frågeställningarna presenteras överskådligt och tydligt, det gäller såväl skyldigheter för vårdgivarna, det vill säga huvudmännen och den medicinska personalen, som rättigheter för patienter och deras anhöriga. En genomgång av de aktuella bestämmelserna presenteras och ett antal diskussionsfrågor belyser de aktuella rättsområdena på olika sätt.

Denna femte upplaga är reviderad med hänsyn till ett antal förändringar av lagstiftningen som har bäring på hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. En principiellt viktig sådan förändring är den nya hälso- och sjukvårdslagen med konsekvensändringari patientlagen och andra relevanta lagar. Förutom ändrade regler har även en uppdatering av rättspraxis skett.

Boken är lämplig för alla som vill bilda sig en uppfattning om innehållet i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Den kan användas som kurslitteratur inom universitet och högskolor samt av yrkesverksamma som kommer i kontakt med rättsliga frågor inom hälso- och sjukvårdens område.
 
  © 2017 Jure AB